გსურთ უფრო მეტი შეიტყოთ ჩვენი სერვისების შესახებ?

ჩვენ შესახებ

Appraisal წარმოადგენს კვალიფიციურ შემფასებელთა, აუდიტორთა და ექსპერტთა ჯგუფს. კომპანიის სერვისები მოიცავს ქონების საშემფასებლო მომსახურების სრულ სპექტრს, აქტივების, ძირითადი საშუალებების და მარაგების ინვენტარიზაციასა და საექსპერტიზო მომსახურებას.

ჩვენ მიერ შესრულებული საშემფასებლო ანგარიში სრულდება
საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად და გამოირჩევა მაღალი
სანდოობითა და სიზუსტით.

საშემფასებლო მომსახურების პაკეტები

პროექტები