კარიერა

საშემფასებლო კომპანია Appraisal, ბაზარზე არსებულ ნებისმიერ ბიზნესს სთავაზობს: სანდო, ხარისხიან, კომპეტენტურ და სწრაფ სერვისს ქონების შეფასებაში. 

კომპანია ქმნის კომფორტულ გარემოს გუნდის წევრების კარიერული წინსვლისთვის.

ჩვენთან დასაქმებით, თქვენ გეძლევათ შესაძლებლობა სამუშაო გამოცდილება მიიღოთ საშემფასებლო კომპანიაში, რომელიც ნებისმიერ ბიზნეს სექტორს მოემსახურება ქონების შეფასების საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად განხორციელებაში. თქვენ შეგიძლიათ დაგეგმოთ გრძელვადიანი პროფესიული კარიერა პროგრესირებადი სახელფასო სისტემით