ჩვენ შესახებ

Appraisal წარმოადგენს კვალიფიციურ შემფასებელთა, აუდიტორთა და ექსპერტთა ჯგუფს. კომპანიის სერვისები მოიცავს ქონების საშემფასებლო მომსახურების სრულ სპექტრს, აქტივების, ძირითადი საშუალებების და მარაგების ინვენტარიზაციასა და საექსპერტიზო მომსახურებას.

ჩვენ მიერ შესრულებული საშემფასებლო ანგარიში სრულდება
საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად და გამოირჩევა მაღალი
სანდოობითა და სიზუსტით.

ჩვენი ექსპერტები დაგეხმარებიან ბიზნესის საჭიროებისამებრ საშემფასებლო
კონსულტაციის გაწევაში, ასევე თქვენი ქონებისა თუ ბიზნესის საბაზრო
ღირებულების დადგენაში

კომპანია დაარსების დღიდან მუდმივად ვითარდება და ინარჩუნებს სამუშაოს შესრულების უმაღლეს ხარისხს. კლიენტებს სთავაზობს ხარისხიან, მოქნილ და მაქსიმალურად კომფორტულ მომსახურებას.